1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และบุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

งานป้องกันฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ จ่าเอกประกาศ ตระการไทย  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เป็นผู้แทนรับใบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงาน และบุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

Read Article

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย 2 ราย นายหนูสิน ประทัง และนางหอมหวน ประทัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายกิตติพศ ผิวคำ อายุ16ปี โดยมีนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยาน

Read Article

ภาพบรรยากาศ ตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ วันพุธ

กองสวัสดิการและสังคม

 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก ประชาชนต่างพากันมาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาด “น้ำโจ้กสุขใจ” สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ  ซึ่งมีสินค้าชุมชนทั้งของกินของใช้ให้เลือกซื้อกว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชน

Read Article

ภาพบรรยากาศ เปิดตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”

กองสวัสดิการและสังคม

ภาพบรรยากาศ เปิดตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัย "การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี" พบกับการจำหน่ายสินค้าชุมชน กว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting