1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพรทิพย์ บุตรภักดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 2

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 2


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าดำเนินการทำความสะอาด พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

สภาเทศบาล

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม 6 วาระ โดยมีวาระที่สำคัญ

Read Article

จิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ร.6 พัน.2 และที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ ทำกิจกรรม Big cleaning day วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกำลังทหารจิตอาสาจากกองพัน​ทหารราบ​ที่​ 2​ กรมทหารราบ​ที่​ 6​ นำโดยร้อยโท พัฒนนันท์ ทรัพย์มูล และจิตอาสากำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day ในบริเวณศาลาวัดเสนาวงศ์

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Social Network

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting