1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู จังหวัดร้อยเอ็ด ดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสระคู จังหวัดร้อยเอ็ด

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในเรื่องของสาเหตุการเกิดไข้เลือดออก

Read Article

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read Article

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการภายใต้พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2  ได้จัดอบรมโครงการภายใต้พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  มีความรู้และได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนเขตเมือง ได้เชิญประชาชน และอสม. เขตที่2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 115 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting