1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ภาพบรรยากาศ เปิดตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”

กองสวัสดิการและสังคม

ภาพบรรยากาศ เปิดตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัย "การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี" พบกับการจำหน่ายสินค้าชุมชน กว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุจากอัคคีภัย จำนวน 2 ราย

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุจากอัคคีภัย จำนวน 2 ราย

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ของแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ของแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นวันแรก

เลือกตั้งเทศบาล 2564

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นวันแรก

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 318 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting