1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมชี้แจงการประเมินการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน  ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

Read Article

แผนปฏิบัติการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2565

กิจกรรมภายในเทศบาล

  ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 18 กรกฏาคม 2565

Read Article

เวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่4 พ.ศ.2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่4 พ.ศ.2565 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาห้าปี เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบใน 5 มิติ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

สำนักปลัดฯ

 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ได้นำพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 204 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting