1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"ไฟเซอร์" แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้นำเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด      "ไฟเซอร์"แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง


Read Article

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 วันที่1

สำนักปลัดฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้กล่าวเปิดการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร”  ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 จำนวน 2 วัน

Read Article

เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ในการดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

Read Article

ร่วมอบรมโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการออมสุขภาพด้วยพหุโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบราบ        นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 51 คน เข้าร่วมอบรมโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการออมสุขภาพด้วยพหุโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 419 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting