1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564

สำนักปลัดฯ

 วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3ได้เป็นวิทยากรแก่คณะครูโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

Read Article

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น "เตี๊ยนหมู่" ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำรา

งานป้องกันฯ

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น "เตี๊ยนหมู่"  ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย บริเวณด้านหน้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 26 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนางญาณผกา สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 และนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย บริเวณด้านหน้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการรู้จักการป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดเตรียมเต๊นท์และสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย

งานป้องกันฯ

วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดเตรียมเต๊นท์และสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย บริเวณด้านหน้าโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting