1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,โรงพยาบาลวารินชำราบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ในพื้นที่ชุมชนเกตุแก้ว

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ,โรงพยาบาลวารินชำราบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ชุมชนชลประทาน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปี พ.ศ. 2563

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการเก็บลอกผักตบชวา ณ บริเวณหลังวัดเสนาวงศ์

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหลังวัดเสนาวงศ์ กองช่างสุขาภิบาล ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บลอกผักตบชวาในบริเวณหลังวัดเสนาวงศ์


Read Article

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่รถไฟและประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่รถไฟและประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)

Read Article

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 149 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting