1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

  วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ถึงแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

Read Article

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานป้องกันฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนางรุ่งนภา  ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read Article

ต้อนรับ นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ เดินทางมาตรวจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

เลือกตั้งเทศบาล 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ อาคารสำนักงานทะเบียนราษฎร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

เลือกตั้งเทศบาล 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดต้นแต้ และบริเวณวัดผาสุการาม เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น.

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Social Network

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting