1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล ครั้งที่ 5/2564

สำนักปลัดฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และโครงการที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป


Read Article

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

สภาเทศบาล

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 อุบลราชธานี มอบน้ำดื่ม และน้ำยาทำความสะอาด

งานป้องกันฯ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี้ กับตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 อุบลราชธานี มามอบน้ำดื่ม และน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ และน้ำยาอีเอ็ม เพื่อใช้ความสะอาดบ้านเรือนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยมีนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ

Read Article

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น

กองคลัง

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนางธิติมา           อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายนิติพันธุ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และนางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ร่วมกับดร.วศิน โกมุท จากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น


Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 335 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting