1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานป้องกันฯ

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.30 น. จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วิชิต หวังยศ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฝึกซ้อมทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

งานป้องกันฯ

 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฝึกทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ซึ่งจะดำเนินการฝึกเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยจะดำเนินการฝึกในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้เกิดความชำนาญ ให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ และวัดแสนสำราญ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ และวัดแสนสำราญ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของประธานชุมชน ทั้ง28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของประธานชุมชน ทั้ง28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 214 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting