1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว

เลือกตั้ง สท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว มีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 ราย เรียงตามลำกับการยื่นใบสมัคร

Read Article

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บขยะอันตรายในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00  น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลตำบลดอนมนต์ จากจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลดอนมนต์ จากจังหวัดบุรีรัมย์

Read Article

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งว่าง

เลือกตั้ง สท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรกมีผู้สมัคร 3 ราย ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (1 ตำแหน่ง) ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

Read Article

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 193 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting