1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป,  ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค,  หญิงตั้งครรภ์  และผู้พิการ ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ และสนามทุ่งคำน้ำแซบ

Read Article

ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) ในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ วรรณชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมบูณ์ เพ็ญพิมพ์ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี และคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ซึ่งได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามโครงการเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.)

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้จักการป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ชุมชนเกตุแก้ว

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 3 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  พร้อมด้วยนางญาณผกา  สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้จักการป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ,ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี,ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting