1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ รุ่นที่ 1

งานป้องกันฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ รุ่นที่ 1  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Read Article

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร และเก็บน้ำมันที่ใช้ทอด

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร และเก็บน้ำมันที่ใช้ทอด

Read Article

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำรวจมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการออก สำรวจร้านอาหาร และสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Read Article

อบรมเทคโนโลยีด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) และการใช้ Google Maps ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการใช้ Google Maps เพื่อปัดหมุดตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง หัวดับเพลิง ในเเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)

กองสวัสดิการและสังคม

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสำเนียง  สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) บรรเทาทุกข์  ตามโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ปี 2564  นางสำราญ คำสุข เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในเบื้องต้น

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Social Network

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 96 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting