1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และบุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

งานป้องกันฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ จ่าเอกประกาศ ตระการไทย  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เป็นผู้แทนรับใบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงาน และบุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

Read Article

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย 2 ราย นายหนูสิน ประทัง และนางหอมหวน ประทัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายกิตติพศ ผิวคำ อายุ16ปี โดยมีนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยาน

Read Article

ภาพบรรยากาศ ตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ วันพุธ

กองสวัสดิการและสังคม

 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก ประชาชนต่างพากันมาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาด “น้ำโจ้กสุขใจ” สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ  ซึ่งมีสินค้าชุมชนทั้งของกินของใช้ให้เลือกซื้อกว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชน

Read Article

ภาพบรรยากาศ เปิดตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”

กองสวัสดิการและสังคม

ภาพบรรยากาศ เปิดตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัย "การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี" พบกับการจำหน่ายสินค้าชุมชน กว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ภาพบรรยากาศ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสุดท้าย

สภาเทศบาล

ภาพบรรยากาศ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสุดท้าย

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Social Network

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting