1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

อบรมเทคโนโลยีด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) และการใช้ Google Maps ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการใช้ Google Maps เพื่อปัดหมุดตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง หัวดับเพลิง ในเเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)

กองสวัสดิการและสังคม

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสำเนียง  สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) บรรเทาทุกข์  ตามโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ปี 2564  นางสำราญ คำสุข เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในเบื้องต้น

Read Article

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ประจำปี 2564

งานป้องกันฯ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  ได้ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ประจำปี 2564 แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำแก่กลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 19.00น. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้นำพนักงานทำความสะอาดภาคสนาม ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาความสะอาดของตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Social Network

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 110 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting