1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุจากอัคคีภัย จำนวน 2 ราย

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุจากอัคคีภัย จำนวน 2 ราย

Read Article

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครและคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

สภาเทศบาล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครและคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ของแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ของแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นวันแรก

เลือกตั้งเทศบาล 2564

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นวันแรก

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ได้ลงพื้นที่ทำเปลี่ยนใส่ท่อช่วยหายใจ กรณีป่วยด้วยโรคลมชักและปอดอักเสบติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิต

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ได้ลงพื้นที่ทำเปลี่ยนใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งการควบคุมทางเดินหายใจ เพื่อสามารถดูดเสมหะในท่อลมและหลอดลมได้ดีขึ้น

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Social Network

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 120 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting