1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ออกตรวจให้คำแนะนำร้านอาหารและสถานประกอบการ​ ในพื้นที่​ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ​2019 ​(Covid-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่​ 13​ กรกฎาคม​ 2564 เวลา​ 17.30​ น. นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมกับนางอรุณรัตน์​ นันทบุรมย์​ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง​ นำสมาชิก​ อส.อ.วารินชำราบ​ ที่​ 12​ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ​ สภ.วารินชำราบ​ ออกตรวจให้คำแนะนำร้านอาหาร, สถานประกอบการ​ ในพื้นที่​ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​

Read Article

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อปรึกษาและหารือการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี2564 ครั้งที่ 2

สำนักปลัดฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อปรึกษาและหารือการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี2564 ครั้งที่ 2

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น.นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน มาร่วมเป็นเกียรติ โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

Read Article

ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกับ ชมรมสือมวลชนสีขาว ,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ และสำนักงานตำรวจภูธรวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560

Read Article

ประชุมรับฟังโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนายสุรศิริ  อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมรับฟังโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Social Network

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting