1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จากจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยพร้อมด้วยปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ , หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จากจังหวัดมหาสารคาม

Read Article

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานป้องกันฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้นำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พรือ อปพร. เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ร่วมโครงการอบรมใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ในรูปแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

สำนักปลัดฯ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนการงาน ,พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ในรูปแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings) เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับแจ้งปัญหาต่างๆ แก่ประชาชน

Read Article

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหัวตะพานและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหัวตะพาน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหัวตะพานและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหัวตะพาน

Read Article

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTVข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

Who's Online

เรามี 124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting