1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

เลือกตั้งเทศบาล 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดต้นแต้ และบริเวณวัดผาสุการาม เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น.

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และบุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

งานป้องกันฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ จ่าเอกประกาศ ตระการไทย  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เป็นผู้แทนรับใบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงาน และบุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

Read Article

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย 2 ราย นายหนูสิน ประทัง และนางหอมหวน ประทัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายกิตติพศ ผิวคำ อายุ16ปี โดยมีนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยาน

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


จุดติดตั้งCCTVข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

Who's Online

เรามี 107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting