1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดชุมชนดีเด่นทุกแขนง และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมอบใบประกาศให้แก่อาสาสมัครและผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการชุมชนดีเด่น และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาเมืองวารินชำราบให้มีก้าวหน้า และมีความสุขในการใช้ชีวิต ภายหลังจากเสร็จพิธีได้มีงานเลี้ยงขอบคุณอาสาสมัคร และกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting