1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ทำพิธีเปิด "โดมสุขใจ มิตรภาพ5"


วันที่ 23 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โดมสุขใจ มิตรภาพ5" ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพ 5 โดยมี ดร. ธภัสธร มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายองอาจ ภาเรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล  รองนายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล, อดีตผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี,  ผู้บริหารโรงเรียนลือคำหาญ,  ผู้บริหารโรงเรียนวิจิตราพิทยา, ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กวารินชำราบ, ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลงามจิต, ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  ข่าวสารสถานศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting