1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษาน.ส.สุมุนทา หาญวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางประไพศรี  ธานิสพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายทิวากร  สุวรรณไตรย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพลกิตติวัฒน์  เกษมสิริอนันต์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายอภิชัย  แก้วงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางชยาพร  ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานสิบเอกเผด็จ  การินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสกุลวิไล  สีลาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  บุคลากร

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting