1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองช่าง


นายสุรศิริ  อรุณฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายจิรพันธุ์  จิตรสม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสันติศักดิ์  แสวงทรัพย์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายชนะภัย  เจริญรอย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายคมกริช  แก้วคูณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร กองพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอนุรักษ์  วิภูษิตสมบูรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพจมาศย์  ทองมา
สถาปนิกปฏิบัติการนายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เกษ
หัวหน้าฝ่ายการโยธานายสุทธิพงษ์  วงศ์ศิริ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายอนุชิต  ลำดับ
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
นางมิณรฎา แดงอุไร
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน


นายวุฒิศักดิ์  อินทอง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาธิกา  สันต์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  บุคลากร

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting