1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคมนายมานะ  สำเภา
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคมนายมานะ  สำเภา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


น.ส.จุลมณี  ทองทาบ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.พรวิภา  ศรียาภัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสุวิมล  บุญหล้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


  บุคลากร

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting