1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2555


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน ได้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2555 "จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting