1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2555

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 13 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2555 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ, โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) โดยมีนางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ให้แก่นักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัหวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งนี้

 

 

 


 

  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting