1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด

 

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น  ได้มีการประชุมตัวแทนคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเพื่อกำหนดทิศทางและดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขิงสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสมพงษ์  ฎาราณุท ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายกริชชัย ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมในครั้งนี้ ส่วนเทศบาลเมืองวารินชำราบมีนายวิเศษ  หิรัญเทศ ผู้อำนวยการกองศึกษา และนางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนของเทศบาลเข้าร่วมประชุมด้วย


 

  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting