1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบ จัดขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานยังวัดวารินทราราม เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

วัน ที่ 9 เมษายน 2556 ตามที่กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้โดยได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบให้อำเภอละ 1 วัด เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุประจำวัดเจ้าคณะอำเภอ และให้มีการแห่ไปยังวัดประจำเจ้าคณะตำบลหรือวัดที่กำหนด ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงได้จัดขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดบ้านทางสาย ต.หนองกินเพล มายังวัดวารินทราราม ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ปลัด, รองปลัด และหัวหน้าส่วนการงาน เป็นตัวแทนรับพระบรมสารีริกธาตุ ก่อนที่จะให้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้แก่นายวิบูลย์ กากแก้ว ปลัดอำเภอวารินชำราบ นำขึ้นประดิษฐานเพื่อประกอบพิธีสมโภช และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้บูชาสักการะนมัสการเพื่อเป็นศิริมงมลเป็นการถาวร

   กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting