1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โฉมเอยโฉมงาม......เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 12 เมษายน 2556 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในงานประเพณีสงกรานต์ และเพื่อคัดเลือกเทพีสงกรานต์ ร่วมถึงรองฯทั้ง 2 คน และนางงามขวัญใจชาววารินเข้าร่วมในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งชุมชนในเชตเทศบาลทั้ง 28 ชุมชน ห้างร้าน และหนาวยงานต่างๆได้ร่วมส่งสาวงามเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 35 สาวงามด้วยกัน และภายในงานยังได้มีการแสดงจากนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมากมาย ในการนี้ทางเครือข่ายรณรงค์ปลอดเหล้ายังได้มาร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วย

สำหรับผลการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2556 มีดังนี้

รางวัลขวัญใจชาววาริน ได้แก่ หมายเลข 30 น.ส.ปิยะธิดา จิตปรีดา ชุมชนบูรณะส่งเข้าประกวด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 14 น.ส.สุวิมล ไชยชนะ ชุมชนวัดผาสุการามส่งเข้าประกวด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 33 น.ส.ยอดกมล พานันไชย ชุมชนหนองบกส่งเข้าประกวด

และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์ประจำปีนี้ ได้แก่ หมายเลข19 น.ส.นภธมลพรรณ กล้ายุทธ สภ.วารินชำราบส่งเข้าประกวด

 

  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting