1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ฝึกซ้อมใหญ่การเข้าแข่งขันประกวดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นดีเด่น ในระดับประเทศ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตะกุล รองนายกเทศมนตรี ,นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน  ได้ร่วมชม และเป็นกำลังใจ การฝึกซ้อมใหญ่ โดยจะเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทเทศบาลเมืองเข้ารับการประกวดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น ในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting