1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่ตัวแทนครูและนักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมส่งตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 เพื่อร่วมออกร้านนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ยังเทศบาลเมืองยโสธร ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 โดยในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบโอวาทให้ตัวแทนครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting