1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟกับคลังน้ำมันอุบลราชธานีบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้มอบหมายให้ นายเลิศมงคล  สิงห์ทองทัต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟกับคลังน้ำมันอุบลราชธานี บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)
ณ คลังน้ำมันอุบลราชธานี บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ถนนกองทาง อำเภอวารินชำราบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา   

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting