1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ขอเชิญผู้รับบริการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการ

???? ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
????ขอเชิญผู้รับบริการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง
????ง่ายๆ เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
หรือ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง


  กิจกรรมภายในเทศบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting