1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

  ข่าวฝากประกาศ
Secured by Siteground Web Hosting