1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ,จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting