1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยได้นำผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มอาสาสมัครแขนงต่างๆในเขตเทศบาล  มาร่วมเข้ารับการอบรมเพื่อให้เห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสร้างความตระหนักถึงผลของการค้ายาเสพติด โทษของยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย รวมถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตนเองและคนรอบข้างเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ด.ต.ชาญชัย ชารีชุม ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.วารินชำราบ และด.ต.ณัชพล ผลคำเจริญ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สภ.วารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting