1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมประธานกรรมการชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ ได้ประชุมประธานกรรมการชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting