1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายวิรัตน์ ศรีทองแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะสมาชิกสภองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting