1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณธีระยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการธุรกิจสาขา และการร่วมทุน และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจ อุบลราชธานี โดยคุณทวี ขวัญทอง ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้นำถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด และน้ำดื่ม 300 แพ็ค มามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting