1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับนายวัชระ วัชระพงษ์ ผู้จัดการเขตธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส อบถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด


วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ, รองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ , หัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับนายวัชระ วัชระพงษ์ ผู้จัดการเขตธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. และคณะ ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ชุมชนดอนงิ้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting