1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566  ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting