1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกำลังทหารดำเนินการกำจัดวัชพืชที่ลอยมาติดบ้านเรือนประชาชน


วันที่ 24 ตุลาคม 2565 กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับงานป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ และกำลังทหาร ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่ลอยมาติดค้างยังบ้านเรือนของประชาชนและขวางทางน้ำใชช่วงสถานการณ์อุทกภัย ภายในชุมชนท่าบ้งมั่ง และวัดเสนาวงศ์ เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่างสุขาภิบาลSecured by Siteground Web Hosting