1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เชิญสิ่งของพระราชทาน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ


วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โปรดให้นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ,ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี,นายอำเภอวารินชำราบ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ,นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล,รองนายกเทศมนตรี,หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting