1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประกอบอาหารปรุงสุขใหม่ที่โรงครัวพระราชทานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/จิตอาสา 904 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ประกอบอาหารปรุงสุขใหม่ที่โรงครัวพระราชทานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถครัวสนามจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ในการนี้ได้ร่วมประกอบอาหารปลุกสุขใหม่ ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆ ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting