1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดในชุมชนท่าบ้งมั่ง และชุมชนท่ากอไผ่


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดภายในชุมชนท่าบ้งมั่ง และชุมชนท่ากอไผ่ โดยได้ทำการจัดเก็บขยะ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนภายในชุมชนบริเวณหน้าวัดเสนาวงศ์ และบริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย เตรียมพร้อมรับการย้ายกลับเข้าที่พักอาศัยของประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting