1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ร่วมด้วย พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม และพระพิพัฒน์วชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบถุงยังชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 10,334 ชุด ให้แก่นายอำเภอในพื้นที่ที่ยังประสบอุทกภัย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ และอำเภอดอนมดแดง เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมอบถุงยังชีพจำนวน 273 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนท่ากอไผ่ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการปลอบขวัญจากสถานการณ์อุทกภัย

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปี 2565 เป็นอย่างมาก ทั้งด้านการดำรงชีพและด้านการเกษตร สำนีกนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ได้มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก และได้มอบนโยบายให้ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้การดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน ระดับน้ำได้ลดลงบ้างแล้วและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูทำความสะอาดเตรียมรับประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัย แต่ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนอยู่ในบางพื้นที่

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting