1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยหลังน้ำลดในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำลังพล ร.6 และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนบ้านหาดสวนยา ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยชุมชนหาดสวนสุข และสวนสาธารณะกุดปลาขาว ภายใต้โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยหลังน้ำลดในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้ทำการจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช และฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนน ซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting