1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์กรการบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566


  ข่าวรับสมัครงาน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting