1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เจ๋งจริง! นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติคว้ารางวัลหลายรายการจากการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556

เจ๋งจริง! นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติคว้ารางวัลหลายรายการจากการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้เข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ซึ่งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้คว้ารางวัลหลายรายการกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบขอปรบมือดังๆให้กับความสำเร็จในครั้งนี้ครับ

1.รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ป.4-6
- ครูผู้ฝึกซ้อม    นางกิ่งอุบล   ศรีแสง
- นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  เด็กหญิงละอองทิพย์    บุรัสการ


2.รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ครูผู้ฝึกซ้อม   1.นางพลอยนภัสสร์   สุริยวงศ์   2.นางนันทิยา   ปั้นทอง
- นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน  1.ด.ญ วรัญญา  คำถานัน 2.ด.ญ ศิริภาพร  เถาว์โมลา 3.ด.ช  สุพัชพงษ์  ดาญาณ


3.รางวัลชมเชย  โครงงานการงานอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นางดวงจันทร์  เถาว์วัลย์   2.นางพัทรา  ไกรษี
- นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ญ วรรณดี  ธะนะกูล 2.ด.ญ  สัรัสวดี   ภูศรีฤทธิ์ 3.ด.ช  คำสัญญา  แก้วอนันต์  ข่าวสารสถานศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting