1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ "อัคคีภัย ภัยใกล้ตัว" สร้างความตระหนักรู้ถึงการป้องกันเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ "อัคคีภัย ภัยใกล้ตัว" สร้างความตระหนักรู้ถึงการป้องกันเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ติดตั้งยัง 5 จุดสำคัญ ได้แก่ 1.แยกมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน 2.แยกส้มตำน้ำโจ้ก 3.แยกวาริน-เดชพิบูล 4.สามแยกโอเควาริน และ5.แยกแม่กิมเตียง ทั้งนี้หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 4532 1523 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง


จุดติดตั้งหัวดับเพลิง bit.ly/3D2WQF3
จุดติดตั้งถังดับเพลิง bit.ly/3WiJTxK


  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting