1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จากจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จากจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายประเสริฐ สุขจิต นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่การบริหารและปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting