1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดอุบลราชธานี มอบรถจักรยานแก่นักเรียนยากไร้โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5

  จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดอุบลราชธานี มอบรถจักรยานแก่นักเรียนยากไร้โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 วันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ที่ทำการอำเภอวารินชำราบ น.ส.วิศัลย์ศยา พาพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 อละนางจิราภรณ์  สุพล พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้นำน้องฟลุค ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนผู้ยากไร้เข้าพบนายพัชรินทร์  เฉลิมวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เพื่อรับมอบจักรยานจากทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเหล่ากาชาดอุบลราชธานี และสโมสรไลอ้อนอุบลราชธานี สำหรับใช้เดินทางไปโรงเรียน ทั้งนี้น้องฟลุค ปัจจุบันอายุ 11 ปี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เนื่องจากไม่ได้ทำการแจ้งเกิดจึงทำให้ไม่สามารถใช้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐได้ โดยทางเทศบาลกำลังดำเนินการให้การช่วยเหลือในการที่จะให้น้องฟลุคมีสิทธิที่จะใช้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐได้

  ข่าวสารสถานศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting