1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายภูมิ นามภักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting