1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟคลังน้ำมันอุบลราชธานี ประจำปี 2566


วันที่ 8 มีนาคม 2566 คลังน้ำมันอุบลราชธานี บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทีมดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง และป้องกันการเกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงเมื่อเกิดเหตุ ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายธวัชชัย  กัญญาพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังน้ำมันอุบลราชธานี บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน), เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลวารินชำราบ, เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างบูชาธรรมสถาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.วารินชำราบ  ณ บริเวณคลังน้ำมันอุบลราชธานีสะพานดำ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting