1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติสตรี และผู้ทำงานด้านสตรีในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงกระตุ้นให้สังคม ชุมชน และบุคคลได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของสตรี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบด้วย การบรรยายเรื่องสร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ จากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุมชนวัฒนธรรมวัดผาสุการาม ,กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมืองวารินชำราบ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวารินชำราบ และการแข่งขันสุดยอดน้ำยาขนมจีน สร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting