1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประชุมคณะทำงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566  ในด้านต่างๆทั้งการจัดเวทีประชันโฉมสาวงามเทพีสงกรานต์ การจัดปรัมพิธีสำหรับทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการประกวดขบวนแห่สงกรานต์จากชุมชนต่างๆ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม สำหรับกิจกรรมของประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566  นั้น ในช่วงเย็นของวันที่ 12 เมษายน จะจัดกิจกรรม ณ หอประชุมประชาวาริน และเช้าวันที่ 13 เมษายน 2562 จะจัดกิจกรรม ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting