1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การฝึกซ้อมใหญ่เข้าร่วมโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน  ได้ร่วมชม และเป็นกำลังใจ การฝึกซ้อมใหญ่ โดยจะเข้าร่วมโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting